design your own website

Zuyd in Bedrijf verdwijnt: Zuyd Unlimited verschijnt!

Nee, het is geen goocheltruc, maar wel een verandering. Via Zuyd in Bedrijf informeerden we u over de mogelijkheden die Zuyd u biedt om samen te werken. Dat blijven we doen, maar we trekken een nieuw jasje aan. 

De mogelijkheden die Zuyd het bedrijfsleven biedt om samen te werken, nemen zienderogen toe. Op het gebied van onderzoek bieden steeds meer opleidingen mogelijkheden om kennis van studenten/docenten en lectoren beschikbaar te maken om bedrijfsvragen op te lossen. Ook mogelijkheden voor volwassenen om opleidingen te volgen nemen sterk toe. Met een keur aan opleidingsmogelijkheden om het competentieniveau van volwassenen op peil te houden, te verdiepen of anders te richten, biedt Zuyd Professional intussen een ruim assortiment.

Met Zuyd Unlimited zien we een mogelijkheid om u nog beter te informeren over de mogelijkheden die Zuyd u biedt.  

Onderzoek 

Bij veel opleidingen worden opdrachten vanuit het bedrijfsleven gebruikt om de studenten zo adequaat mogelijk voor te bereiden op hun beroepspraktijk. En daarmee snijdt het mes aan twee kanten. Want voor veel bedrijven biedt dit de mogelijkheid om een antwoord te krijgen op hun vraag. Zo worden veel bedrijfsvragen beantwoord door de inzet van studenten in de vorm van een stagiair of afstudeerder. Maar als de opdracht of de bedrijfscontext daar niet geschikt voor is, kunnen groepjes studenten binnen Zuyd aan de slag met een bedrijfsvraag. Zo werkt de minor (keuzevak) eventmanagement altijd met opdrachten van bedrijven. Studenten ontwikkelen op verzoek van een bedrijf een event: van idee tot en met een draaiboek en een begroting.  Met de Zuyd Labs biedt Zuyd aan bedrijven permanent de mogelijkheid om met vragen aan de slag te gaan.  

Onderwijs

Op het gebied van opleiden van volwassenen, via Zuyd Professional zijn de mogelijkheden eveneens sterk toegenomen. Via een aantal 4-jarige en 2-jarige deeltijdopleidingen hebben mbo- en havo-afgestudeerden de mogelijkheid om hbo-gekwalificeerd te worden. En een keur aan cursussen zorgt voor het op peil blijven van het competentieniveau van uw medewerkers. En natuurlijk de mogelijkheden om in company trainingen of geheel op (bedrijfs)maat een opleiding te laten ontwikkelen. Voor nadere informatie zie: Zuyd Professional

Kennis- en Informatiecentrum (KIC) van Zuyd

De mogelijkheden die Zuyd biedt om samen te werken nemen dus toe. Om ervoor te zorgen dat u met uw vraag steeds met de juiste kennis en op de juiste manier geholpen wordt, heeft Zuyd een Kennis- en Informatiecentrum. Een centrale plek waar u altijd terecht kunt met uw vraag. Onze collega's luisteren naar u, koppelen u aan de juiste experts binnen Zuyd. Laagdrempelig, snel en adequaat.

Voor nadere informatie zie: Zuyd voor bedrijven