best free site builder

De belofte van technologie in de zorg

En waarom het in de praktijk toch nog vaak tegenvalt

Zonder technologie gaan we het niet redden in de zorg. Zeggen mensen die het weten kunnen. Vergrijzing en een toekomstig tekort aan arbeidskrachten spelen daarin een belangrijke rol. Maar we kijken niet werkeloos toe: veel zorgverleners zijn zich bewust van de urgentie, bedrijven komen met nieuwe producten en ook patiënten zijn vaak verrassend positief. Waarom is de introductie van technologie in de zorg dan vaak toch zo'n taai proces? En wat kunnen we daaraan doen? 

Ramon Daniels is lector Ondersteunende Technologie in de Zorg bij Zuyd Hogeschool en hij kent het fenomeen. Technologie in de zorg is fascinerend, maar vaak ook een taai proces. “Er zijn veel ontwikkelingen, maar technologie in de zorg is tot nu toe vooral een belofte.”

Verschillende knelpunten

Als onafhankelijk onderzoeker aan de hogeschool verkeert Daniëls in een goede positie om te overzien waarom het met technologie in de zorg vaak nog niet zo vlot gaat als we zouden willen. Om misverstanden te voorkomen: het lectoraat ontwerpt niet zelf nieuwe technologieën, maar ondersteunt bedrijven die zorgtechnologie ontwikkelen. Die ondersteuning vindt niet alleen plaats in de ontwerpfase, maar ook bij het in de praktijk testen en implementeren van nieuwe toepassingen.

Daarnaast zet het lectoraat samenwerkingsverbanden op tussen zorginstellingen en bedrijven. Waar zitten de knelpunten volgens de lector? “Op de eerste plaats sluit de zorgtechnologie vaak nog onvoldoende aan bij wat professionals en patiënten in de praktijk nodig hebben. Daarbij is er niet altijd voldoende bewijslast voor de werking: heeft de technologie het effect dat beloofd wordt? Werkt ze beter dan andere middelen die we al hadden en misschien goedkoper zijn? Tenslotte ligt ook bij de implementatie een bottleneck: vaak slaagt men er niet in een technologie ook daadwerkelijk goed te laten landen in de praktijk.”

Feedback uit de praktijk

Eén van de manieren waarop het lectoraat van Ramon Daniels een bijdrage wil leveren aan verbetering, is het samenbrengen van bedrijven die zorgtechnologie ontwikkelen en zorgorganisaties en patiënten die de technologieën moeten gaan gebruiken. En dat liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. “Als je professionals en gebruikers vanaf het eerste begin bij de ontwikkeling betrekt, krijg je als onderneming in een vroeg stadium belangrijke feedback. Hoe eerder je de samenwerking zoekt, des te beter je producten.”

Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking is een Interregproject dat het lectoraat onlangs samen met onder meer zorgorganisatie Adelante is gestart. “We werken bij Adelante samen aan het opzetten van een living lab revalidatietechnologie. Patiënten en professionals van Adelante worden heel nauw bij ontwikkeling van technologie betrokken. Dat levert voor bedrijven directe feedback uit de praktijk op.” Bij het samenbrengen van bedrijven en gebruikers ligt dus een taak voor de zorginstellingen, zegt Daniëls. “Zorginstellingen staan soms wat argwanend tegenover de bedrijven die hen benaderen. Maar zorginstellingen moeten zich ervan bewust zijn dat ze zelf ook een belangrijke rol te vervullen hebben: zij kunnen de bedrijven voeden met informatie uit de praktijk, kunnen ontwikkelaars duidelijk maken waar de behoeften liggen en gelegenheid bieden technologie te evalueren.”

Geïnteresseerd in technologie in de zorg? Meld je dan nu aan voor het Kenniscafé op donderdag 8 februari.