Web Page Creator

Concurrentiekrachtiger door slimmere processen

Wilt u als MKB ondernemer in de maakindustrie uw concurrentiekracht versterken? Wilt u meer marge creëren? Maar vraagt u zich af hoe, wanneer en met wie u dat moet doen?

Neem dan deel aan het Kennistraject met Zuyd Hogeschool en verbeter met ondersteuning van studenten, docenten en lectoren uw bedrijfsprocessen.

Kennistraject voor MKB

De huidige marktontwikkelingen leggen steeds meer druk op uw bedrijf, bijvoorbeeld om uw prijzen te reduceren, levertijden te verkorten en een steeds hogere kwaliteit te leveren. Dit vraagt van u oplossingen om uw bedrijf duurzaam winstgevend te kunnen houden. Uw bedrijfsprocessen spelen hierin een cruciale rol. Optimaal georganiseerde processen leiden niet alleen tot effectiever en efficiënter werken, maar zorgt er ook voor dat uw bedrijf beter en sneller kan inspelen op de snel veranderende markt.

Aanpak

In viertal kennissessies krijgt u vat op de nieuwste inzichten op het gebied van bedrijfsoptimalisatie. Met behulp van een scan bekijken we welk bedrijfsproces(sen) geoptimaliseerd kan worden zodat dit het bedrijf het meeste rendement oplevert. We ondersteunen vervolgens de implementatie. Per traject is steeds een groep docenten in combinatie met studenten beschikbaar om dit traject uit te voeren.

Belangstelling:
> Lees hier of en hoe u in aanmerking komt voor deelname aan dit traject.