MobiriseBinnen een half jaar een
ICT-diploma op hbo-niveau?

Tweede van links: teamleider Kevin Rouwette (Paul Lahaye Photography)

Het klinkt een beetje als een slogan voor zeeppoeder, maar het is toch echt een reële mogelijkheid: binnen een half jaar een ICT-diploma halen op hbo-niveau. Dankzij de nieuwe deeltijdopleiding ICT van Zuyd Hogeschool.

Kevin Rouwette, teamleider bij de faculteit ICT van Zuyd legt uit hoe het werkt. “Vroeger was het zo dat een deeltijdopleiding in feite een voltijdsopleiding in een aangepast jasje was. Die aanpassing zat hem erin dat je rekening hield met het feit dat cursisten vanwege hun werk alleen in de avonduren en weekenden konden werken en er dus gemiddeld genomen ook wat langer over deden. De deeltijdopleiding ICT die wij nu, vanaf september 2017 aanbieden, zit fundamenteel anders in elkaar.”

Nieuwe aanpak
Uitgangspunt bij deze nieuwe vorm van deeltijdonderwijs is dat vanuit de praktijk geredeneerd wordt. Een student wordt geacht in de ICT te werken of, als hij ander werk heeft, op zijn minst een stageplek binnen de ICT te hebben. Met behulp van een coach wordt dan gekeken naar het werk dat iemand doet: in hoeverre heeft dat hbo-niveau? Aan welke producten of projecten op hbo-niveau werkt een student? Samen met de coach gaat de student een portfolio van die activiteiten samenstellen die dan ter beoordeling aan de hogeschool voorgelegd worden. Bij zo’n assessment wordt gekeken of de onderdelen van het portfolio voldoen aan de gestelde eisen. 

Bezit iemand de vereiste kennis en kunde op hbo-niveau? Zijn er lacunes, dan moeten die aangevuld worden. Dat gebeurt in de vorm van zogenaamd blended learning: de student werkt zelfstandig van thuis uit en waar nodig zijn er contactmomenten met de hogeschool. Rouwette: “Je kunt in feite ook niet zeggen: de opleiding duurt zo lang. De snelheid bepaal je zelf. Het is dus in principe mogelijk dat iemand wiens werk zich al volledig op hbo-niveau afspeelt, binnen een half jaar een portfolio kan samenstellen dat aan alle vereisten voldoet. Voordat je je diploma krijgt, moet je wel ook minimaal een half jaar een afstudeeropdracht uitvoeren op je werk- of stageplek.”

Je kunt in feite ook niet zeggen: de opleiding duurt zo lang. De snelheid bepaal je zelf...

Associate degree
Het diploma dat de student na succesvolle afronding van de opleiding krijgt, heet een Associate degree. Dit is een vrij nieuwe graad die in 2013 is ingevoerd, naast de bachelor- en mastergraad. Een Associate degree is een hbo-opleiding die meer uitgaat van de praktijk en daarnaast bijvoorbeeld de onderzoekscomponent mist die een bachelordiploma wel heeft.

Meer informatie
Meer informatie over de nieuwe deeltijdopleiding ICT van Zuyd die deze maand nog van start gaat is te vinden op www.zuydprofessional.nl of via Marlou Koelman, adviseur Marketing en Communicatie, 045 – 400 65 13, marlou.koelman@zuyd.nl.