https://mobirise.com/
Zuyd biedt de mogelijkheden om projecten uit te voeren vanaf september.

Zorg en Techniek

In onze euregio zijn veel bedrijven en instellingen actief in het ontwikkelen, implementeren, onderhouden van producten en/of diensten voor de zorg. Heeft uw bedrijf of organisatie interesse om samen met het onderwijs technologische innovaties voor de zorg te ontwikkelen, dan biedt Zuyd daarvoor vanaf september een mogelijkheid via THE.

Technology in Healthcare Education (THE) is een multidisciplinaire (zorg, technologie, management, design, etc.) samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en zorginstellingen, waarin studenten worden opgeleid voor de zorg van de toekomst. Binnen het project THE doen we daarom een oproep naar opdrachten waarin studenten, docenten en onderzoekers kunnen werken aan reële vraagstukken uit de zorg en hiervoor samen met het bedrijfsleven innovatieve oplossingen zoeken.


Er zijn nog geen concrete voorbeelden hebben van projecten. Maar we hebben wel een aantal richtlijnen waaraan u zelf kunt toetsen of uw vraag als project kan worden uitgevoerd. Denk daarbij aan: is de vraag multidisciplinair van aard ? Zit er een technologische component aan uw vraag? Biedt uw vraag de mogelijkheid tot samenwerking met andere partijen in de eurregio? Kunnen we de eindgebruikers betrekken bij het zoeken naar een oplossing? En natuurlijk: het is en blijven onderwijsprojecten.

Wilt u verkennen of uw vraag in aanmerking komt om in een THE-project uitgevoerd te worden, neem dan even contact op met the@zuyd.nl.

U kunt ook altijd even contact opnemen met het Kennis- en Informatiecentrum van Zuyd via 088 9893 000


Heeft u nu al een vraag?

Dan kunt u die nu hier aanmelden >