Website Creator

15 juni: Kenniscafé bij Zuyd 

Het Kenniscafé is dé ontmoetingsplaats voor ondernemers, (oud)studenten en docenten die graag kennis delen en verbinding over de grenzen zoeken.

‘Is uw bedrijf morgen UBER?
Donderdag 15 juni 2017, 17.00 - 19.00 uur
Locatie: Zuyd Hogeschool Heerlen

UBER is het schrikbeeld voor veel bedrijven. Vandaag komt je concurrent nog uit dezelfde branche. Morgen is het een ict-platform die jouw dienstverlening aanbiedt maar vaak met een heel ander businessmodel. Ineens heb je er een ongrijpbare, haast niet te beconcurreren concurrent bij.

Kun je je hier tegen wapenen? Hoe doe je dat dan?
Deze vragen staan centraal tijdens het Kenniscafé van Zuyd dat op 15 juni 2017 zal plaatsvinden. Dat ‘Uberizering’ een schrikbeeld is dat leeft bij veel dienstverleners, vernemen we uit het nieuws. Op 15 juni horen we uit de beroepspraktijk van Eric Mantelaers, partner bij RSM Accountants, hoe het leeft binnen de beroepsgroep van de accountants. Zijn verhaal zal voor veel andere beroepsgroepen herkenbaar zijn. Martijn Zoet, lector kennisintensieve bedrijfsprocessen zal vanuit zijn onderzoekslijnen ingaan op wat hier nu echt speelt, of je er wel of niet bang voor moet zijn en hoe je er tegen zou kunnen wapenen.

Aanmelden
Loopt ook uw bedrijf kans op ‘uberisering’ en wilt u weten wat u kunt doen? Meld u aan voor het Kenniscafé op 15 juni 2017. Aanmelden is mogelijk tot 13 juni 2017. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging, die tegelijk uw entreekaart is.  

Over het Kenniscafé
Zuyd organiseert het Kenniscafé dit jaar op elke eerste donderdag van de even maand. In het Kenniscafé ontmoeten ondernemers, studenten en docenten elkaar. Telkens rond een ander thema, maar altijd gericht op het delen van kennis en het zoeken van verbinding over grenzen.