Mobirise Site Builder

Modern HR-beleid:
niet alleen werken op gevoel

Vera Vos is HR Business Partner bij KPN. In die functie is zij op tactisch en strategisch niveau verantwoordelijk voor het HR-beleid van het onderdeel Customer Service. KPN loopt voorop als het gaat om modern HR-beleid, vindt zij. ‘Je hebt natuurlijk je kennis en vaardigheden, maar van HR wordt vaak gezegd: je werkt op basis van gevoel. Dat klopt. Werken op gevoel is belangrijk en dat moet je vooral blijven doen.’ Maar het is niet langer het enige.

Vos (43) studeerde bij Zuyd aan de Hotel Management School Maastricht en volgde daarna - naast haar werk - een post-hbo-opleiding strategisch HRM aan Zuyd Hogeschool. KPN is natuurlijk een grote organisatie en het onderdeel Customer Service richt zich zowel op consumenten als op de zakelijke markt. Vos is vooral verantwoordelijk voor de zakelijke markt.

Wat is ‘modern HR-beleid’?
Vos: “Om te beginnen zit ik aan tafel bij het managementteam van Customer Service, de plek waar de beslissingen worden genomen. Dat is niet in elke organisatie vanzelfsprekend. Er wordt wel vaak gezegd: HR is een strategische partner, maar in de praktijk zit HR nog lang niet altijd aan tafel bij een directie of raad van bestuur.”

HR Analytics
Werken op je gevoel is belangrijk in deze functie, zegt Vera Vos. Maar daarnaast is een nieuw instrument in opkomst dat het mogelijk maakt naast gevoel ook feiten te gebruiken als basis voor HR-beleid. Een instrument dat bovendien geacht wordt voorspellende waarde te hebben. Dat instrument heet HR Analytics en wie nou meteen denkt aan Google Analytics zit er nog niet eens zo heel ver naast. Het idee is dat je allerlei relevante HR-data verzamelt en in een database bijeenbrengt. Je verzamelt bijvoorbeeld in een database allerlei medewerkergegevens zoals leeftijd, man, vrouw, alleenstaand, getrouwd, opleiding, soort werk, verzuim. Uit die verzamelde gegevens kun je vervolgens afleiden waar een verhoogd verzuimrisico zit. En dan daarop gerichte acties ondernemen. Vera Vos: “Op die manier kun je HR Analytics inzetten als een preventie-instrument. En wat is mooier dan verzuim voorkomen?”

Vera Vos: “Op die manier kun je HR Analytics inzetten als een preventie-instrument. En wat is mooier dan verzuim voorkomen?”

Werving
KPN zelf gebruikt HR Analytics op dit moment ook als een instrument voor de werving. Het is een bekend fenomeen: door verdere digitalisering en robotisering verandert het werk, ook bij KPN. Vos: “Eenvoudig werk verdwijnt, complex werk blijft. Sommige medewerkers groeien daarin mee, ook door opleiding. Maar daarnaast moet je nieuwe medewerkers werven. Waaraan moeten die voldoen? Welke competenties hebben ze nodig?” Om die vragen te kunnen beantwoorden, zet KPN HR Analytics in. Simpel gezegd gaat dat ongeveer als volgt. Gekeken wordt naar huidige medewerkers die de omslag naar de nieuwe situatie al hebben gemaakt. Over welke kennis, vaardigheden en competenties beschikken zij? Alle HR- en businessgegevens worden in een database verzameld en op basis daarvan kun je een profiel creëren waaraan nieuwe medewerkers moeten voldoen. Zo krijg je gegevens die, naast gevoel, feitelijke input aan HR-beleid kunnen geven. Vera Vos: “HR Analytics staat nog in de kinderschoenen. En het is niet iets dat je er even bij doet. Maar het geeft inzicht in je organisatie en helpt bij het maken van strategische keuzes voor de toekomst.”

De moeite waard
Nog even over die post-hbo-opleiding Strategisch HRM. “De opleiding duurde een jaar. Eén keer per week was je een avond op school, met daarnaast gemiddeld 15 tot 20 uur per week aan zelfstudie. Naast een fulltime baan die vaak ook meer dan 40 uur vroeg en een gezin, was dat een pittig jaar. De sociale activiteiten stonden op een iets lager pitje. Maar achteraf zeker de moeite waard: het heeft mooie inzichten gegeven en je leert op een andere manier en heel bewust naar je eigen organisatie te kijken. Los daarvan: ik ben van mening dat je jezelf continu moet blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven.”