https://mobirise.com/

People and Business Management

Dé flexibele deeltijd business study die HRM en Bedrijfskunde optimaal combineert.

Functies en werkzaamheden veranderen voortdurend en steeds sneller dat vraagt om nieuwe kennis en inzichten, relevante ervaring en aanpassingsvermogen. Deze dynamiek biedt prachtige kansen maar eist ook veel van organisaties en de professionals die daarin werkzaam zijn. Dat we een leven lang moeten blijven leren, is al lang geen nieuws meer. Maar hoe realiseer je dat op een aantrekkelijke en efficiënte manier die maximaal inspeelt op de wensen van werkenden en ook nog eens meer toegevoegde waarde oplevert voor werkgevers?

Zuyd Hogeschool introduceert in september 2017 de nieuwe deeltijdopleiding People and Business Management. 

Deze flexibele business study is zo opgezet dat er veel meer rekening gehouden kan worden met de eisen en wensen van werkende studenten en hun werkgevers. Van inhoudelijke programmering tot aangeboden leervormen, van individueel studietempo tot maximale aansluiting op de eigen werkpraktijk, alles is gedaan om de combinatie van een drukke baan en een relevante studie aantrekkelijk te maken. Zo kunnen aantoonbare prestaties of ervaringen uit de beroepspraktijk zorgen voor vrijstellingen of een verkorting van de doorlooptijd.

De nieuwe deeltijdopleiding PBM is in de eerste fase breed georiënteerd. Hierin komen zowel HRM- als bedrijfskundige aspecten aan bod. Dat is nodig om een stevige basis te leggen onder de persoonlijke leerroute. Iedere potentiële student maakt een intaketest en op basis van deze test volgt een gesprek met een coach om eventueel een maatwerkprogramma samen te stellen. 

Dit programma wordt afgestemd op de persoonlijke situatie, het werk of de professionele ambities. Zo leert elke student in de generieke fase vooral wat nodig of nuttig is en slaat men over wat al (aantoonbaar) beheerst wordt. In de specialisatiefase wordt een passende uitstroomrichting gekozen, met een verdeling van accenten op HRM of Bedrijfskunde.

De opleiding is opgebouwd uit stapelbare modules. Bij het bestuderen van modules wordt intensief gebruik gemaakt van de principes van blended learning. Tijdens de hele opleiding word je begeleid door een persoonlijke coach, met wie je indien nodig ook het programma kunt bijstellen c.q. versnellen of vertragen.

Meer weten?
Neem dan contact op met het Kennis en Informatie centrum van Zuyd Hogeschool via: 088 9893 000.