Web Site Builder


Zuyd-studenten ontwerpen nieuwe bushaltes voor regio Parkstad

Overstappunten: u kent ze wel, die koude tochtige bushaltes waar je van de ene bus op de andere moet overstappen. Altijd wachten, altijd ongezellig. Voor vijf van deze plekken zal dit radicaal veranderen. Studenten van Zuyd ontwerpen nieuwe bushaltes. De bedoeling is dat de winnende ontwerpen ook daadwerkelijk gebouwd gaan worden.

31 Zuyd-studenten van de Maastricht Academy of Media Design and Technology, van de opleidingen Built Environment, Engineering, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Technische Bedrijfskunde, Ergotherapie en Social Work, bundelen hun krachten in het project ‘Parkstad Overstappunten’.

Binnen dit project bedenken ze de ‘bushalte van de toekomst’. Per overstappunt wordt een aantal ontwerpen gemaakt. Vervolgens wordt het winnend ontwerp nader uitgewerkt.

Deze winnende ontwerpen worden vanaf 2018 in de regio Parkstad gerealiseerd. Zuyd-docenten begeleiden dit hele traject.

Ideale bushalte
Op vrijdag 17 februari 2017 vond de kick-off van het project plaats in het Cube Design Museum in Kerkrade. Tijdens deze kick-off zijn vijf studententeams gevormd, die met elkaar gaan samenwerken om per team een ‘bushalte voor de toekomst’ te ontwerpen. Onderdeel van de kick-off was het bezoek aan de vijf overstappunten waarvoor een ontwerp wordt gemaakt en een briefing door de opdrachtgever. In de vorm van een hackathon -eveneens in het Cube Design Museum- is op 22 februari de eerste concrete stap gezet om ideeën uit te wisselen en na te denken over de aanpak. De benadering vanuit de verschillende disciplines, invalshoeken en expertises zorgt voor de meerwaarde. Om in mei tot het winnend ontwerp te komen moeten de studenten nog veel werk verzetten. Zo staan interviews met alle stakeholders op de planning, ook met de omwonenden en gebruikers.  

Project Parkstad Overstappunten
Opdrachtgever voor het project Overstappunten Parkstad is het bureau Stellwerk uit Heerlen. Het project maakt onderdeel uit van het alomvattend plan van de provincie om de infrastructuur van het openbaar vervoer te verbeteren nu Arriva de vervoerder is geworden voor de komende tien jaar. Vanuit Zuyd wordt het project gecoördineerd door het Kennis- en Informatiecentrum van Zuyd.

Bron: KIC