easy offline site generator software

Wat doe je aan leegstand? Als je winkelpand je oudedagsvoorziening is

Dat de detailhandel in veel binnensteden het moeilijk heeft, is geen geheim. Het koopgedrag van mensen verandert en dat zal onvermijdelijk leiden tot verandering van stadscentra.


Welke veranderingen zijn dat en wat kun je ermee als je altijd gedacht had dat je winkelpand je oudedagsvoorziening was? Joop van Duren, lector Facility Management van Zuyd, vertelt er meer over.

“Binnensteden zullen niet meer monofunctioneel zijn met alleen maar winkels”, zegt Joop van Duren. “Die tijd hebben we gehad. Stadscentra moeten multifunctioneler worden. Niet alleen winkels, maar ook cultuur, recreatie, sport en groenvoorzieningen gaan een rol spelen. Groenvoorzieningen en pleinen moeten geen kale spaces zijn, maar places to be, ontmoetingsplekken waar mensen elkaar tegenkomen en kruisbestuiving plaatsvindt. Dat kun je bevorderen.”

Joop van Duren, lector Facility Management van Zuyd

Runshoppen en funshoppen 

Die verandering van binnensteden heeft een publieke kant: als in een stadscentrum de leegstand 20 procent bedraagt, heb je als gemeente een probleem. Van Duren: “Gemeenten zullen er dus voor moeten zorgen dat stadscentra veel meer een mix van functies gaan vervullen. Ze moeten de stadscentra aantrekkelijk houden, het moeten plekken zijn waar mensen willen funshoppen, waar winkelen een beleving is.” Runshoppen, het op zaterdag de auto volladen bij de supermarkt, vindt veel meer in de periferie plaats. Gemeentes moeten ook over hun grenzen heen kijken en regionale samenwerking zoeken. Niet in elke gemeente hetzelfde proberen te doen, maar in samenwerking bekijken welke functies waar nodig en kansrijk zijn. 


Tips voor eigenaars van panden 

Maar wat als je als middenstander een pand hebt in de binnenstad waarvan je dacht dat het je oudedagsvoorziening zou zijn? Dat door de leegstand in waarde verminderd is of zelfs onverkoopbaar blijkt? Een mooi initiatief in de regio Parkstad is Streetwise, zegt Joop van Duren. “Dat is een kleine organisatie die door op een andere manier naar leegstand te kijken het probleem probeert aan te pakken. Ze brengen verhuurders en huurders bij elkaar.” Die huurders kunnen bijvoorbeeld starters zijn die een ingroeihuur krijgen. Streetwise is daarin vrij succesvol: in de Parkstadregio hebben in ruim een jaar 31 (startende) ondernemers hun bedrijf gevestigd. Van Duren heeft nog wel wat tips voor winkeliers met een eigen pand. “Ze zijn vaak huiverig om hun pand tijdelijk te verhuren. Maar de ervaring leert dat door tijdelijke verhuur nieuwe kansen ontstaan.

Als in een stad twintig panden tijdelijk verhuurd worden, geeft dat reuring. En reuring leidt tot nieuwe kansen. Uit iets tijdelijks kan iets permanents ontstaan.” Andere tip: “Het mag tegendraads lijken, een vorm van anticyclisch investeren, maar blijf je pand goed onderhouden. Wees zuinig op wat je hebt, zorg dat je pand er verleidelijk bij ligt.” En ook: “We weten dat internet een belangrijke rol speelt in het veranderende koopgedrag. Blijf niet doen wat je altijd gedaan hebt, maar verhoud je tot internet. Denk na over wat voor jouw zaak een ideale mix van verkoopkanalen is. Ook de Coolblue’s van deze wereld openen fysieke winkels. Niet alles wordt online.” 

29 maart 2017
Dat ook overheden niet stilzitten, mag blijken uit een mede door Zuyd georganiseerde bijeenkomst op 29 maart bij de Hotel Management School Maastricht. Daar buigen de gemeentes Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen en de Provincie Limburg zich samen met vastgoedbelanghebbenden over dit vraagstuk. ’s Ochtends zijn er verhalen te beluisteren over de manier waarop deze problematiek elders in Nederland en in het buitenland succesvol is aangepakt. ’s Middags wordt aan de hand van vijf concrete cases gekeken naar mogelijke oplossingen. Vanuit een multidisciplinaire aanpak: eigenaren, juristen, financiële mensen, technici en commerciële deskundigen kijken dan vanuit hun eigen invalshoek naar oplossingen. Van Duren: “Dat leidt tot nieuwe ideeën.” Mensen die met hun visie een bijdrage willen leveren op 29 maart zijn van harte welkom. Een mailtje naar joop.vanduren@zuyd.nl volstaat.