easy responsive web page building software

Kosten slechte teksten
ook uw organisatie geld?

“Met de juiste woorden kun je veel bewerkstelligen”, zegt Mark Pluymaekers, lector International Relationship Management. 

Dat geldt zowel voor interne communicatie als voor communicatie met klanten. “Maar dan moeten het wel de juiste woorden zijn die op de juiste manier zijn opgeschreven. En daar ontbreekt het nogal eens aan.” 

Uit recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in veel organisaties e-mailverkeer een aanzienlijk deel van de werktijd in beslag neemt. Het is handig: je kunt elkaar snel informeren, elkaar vragen stellen, elkaar opdrachten geven. Maar draagt het ook daadwerkelijk bij aan die veronderstelde efficiency? Jazeker, als je je aan een aantal spelregels houdt. Befaamd is: vermijd het gebruik van de lijdende vorm, u weet nog wel: het werkwoord worden. En wees concreet.

Een voorbeeld: “Er zal worden nagedacht over de zaken die bijdragen aan de optimalisering van onze bedrijfsprocessen”. Wat bedoelt de schrijver met ‘zaken’ en vooral door wie wordt er nagedacht en met welk resultaat?

De kwaliteit van geschreven teksten gaat achteruit. We besteden er weinig aandacht aan en gaan er stilzwijgend vanuit dat iedereen effectief kan schrijven. Dat dit niet zo is, blijkt als mails leiden tot misverstanden en zelfs wrevel onder medewerkers. Uiteindelijk wordt het schrijven inefficiënt omdat het meer tijd kost om geschreven teksten te verduidelijken of omdat fouten hersteld moeten worden. Onduidelijkheden, vaagheden en de verkeerde toon naar klanten kunnen zelfs tot financiële schade leiden.

Mark Pluymaekers heeft daar, samen met de onderzoekers van het lectoraat, iets op gevonden: de triple C-scan (3C). Met behulp van deze scan kunnen zij de geschreven teksten in een organisatie analyseren en in kaart brengen waar verbeterpunten liggen.

Wilt u ook een kritische blik op de geschreven teksten in uw organisatie, neem dan contact op met lector Mark Pluymaekers via mark.pluymaekers@zuyd.nl