responsive site creator

 
Asset Management
nieuwe masterclasses van Zuyd Professional

Betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een systematische benadering van asset management. Omgaan met leegstand. Business intelligence & smart services. Gebouwperformance. Gebruik versus bezit. Waardebepaling in krimpregio’s. PPS en DBFMO: vloek of zegen? 


Zijn dit thema’s die uw belangstelling hebben? Dan kunt u veel profijt hebben van één of meer van de nieuwe masterclasses assetmanagement van Zuyd Professional. Deze interactieve bijeenkomsten met maximaal 12 deelnemers per masterclass zijn speciaal bedoeld voor overheden, woningcorporaties en zorgorganisaties, maar ook zeer geschikt voor anderen die op zoek zijn naar direct toepasbare kennis op dit gebied. 


 De masterclasses worden gegeven door ervaren deskundigen en vinden plaats in de ECI Cultuurfabriek te Roermond, steeds van 16.00 tot 21.00 uur (inclusief avondmaaltijd). Voor algemene vragen kunt u zich wenden tot Irene Schweden, E: vragenvoorzuydprofessional@zuyd.nl
Klik de onderstaande button voor een uitgebreid overzicht van de masterclasses en voor inschrijvingen. Voor nadere inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot projectleider Marie-José Notten (M: 06-43238713).

De kosten bedragen 495 euro per masterclass. U kunt inschrijven per individuele masterclass of voor de volledige reeks. Hieronder vindt u een beknopt overzicht.

Thema 1 - 18.10.2016
Betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Thema 2 - 08.11.2016
Asset management, een systematische benadering

Thema 3 - 22.11.2016
Omgaan met leegstand; van sloop tot herbestemming

Thema 4 - 13.12.2016
Scenario ontwikkeling

Thema 5 - 10.01.2017
Gebouw performance

Thema 6 - 31.01.2017
Gebruik versus bezit

Thema 7 - 21.02.2017
Waardebepaling in krimpregio’s

Thema 8 - 14.03.2017
PPS en DBFMO; vloek of zegen?